صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۹۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۹,۰۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۵,۰۳۴,۳۳۶,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۴۰,۰۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۲۷,۸۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۲۷,۸۲۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۴۴۰,۰۲۹ ۲,۴۲۷,۸۲۴ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۷۵,۰۳۴,۳۳۶,۴۰۳
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۴۳۶,۲۶۳ ۲,۴۲۴,۱۰۷ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۷۴,۹۱۹,۴۴۱,۰۰۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۴۲۲,۴۴۱ ۲,۴۰۹,۴۷۴ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۷۴,۴۶۷,۲۱۶,۹۷۹
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۴۲۲,۴۱۷ ۲,۴۰۹,۴۵۱ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۷۴,۴۶۶,۴۹۷,۰۰۴
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۴۲۲,۳۹۴ ۲,۴۰۹,۴۲۸ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۷۴,۴۶۵,۷۸۳,۹۵۷
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۴۱۹,۶۹۷ ۲,۴۰۶,۸۶۷ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۷۴,۳۸۶,۶۲۳,۹۵۶
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۴۳۹,۷۴۲ ۲,۴۲۶,۷۰۴ ۰ ۳,۲۲۳ ۳۰,۹۰۶ ۰ ۰ ۳۰,۹۰۶ ۷۴,۹۹۹,۷۱۵,۳۸۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۴۳۹,۷۱۹ ۲,۴۲۵,۱۶۴ ۰ ۲,۶۸۳ ۲۷,۶۸۳ ۰ ۰ ۲۷,۶۸۳ ۶۷,۱۳۵,۸۰۱,۹۶۸
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۴۱۶,۹۴۴ ۲,۴۰۰,۹۷۹ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۶۰,۰۲۴,۴۶۵,۲۰۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۳۶۱,۷۶۴ ۲,۳۴۸,۲۳۸ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۸,۷۰۵,۹۴۰,۱۹۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۳۶۱,۷۰۶ ۲,۳۴۸,۱۸۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۸,۷۰۴,۴۸۸,۱۲۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۳۶۱,۶۴۸ ۲,۳۴۸,۱۲۲ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۸,۷۰۳,۰۴۲,۹۷۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۳۵۴,۰۷۴ ۲,۳۴۰,۴۶۴ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۸,۵۱۱,۵۹۶,۰۴۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۳۶۱,۱۰۵ ۲,۳۴۹,۳۷۲ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۸,۷۳۴,۲۸۸,۱۴۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲,۲۸۰,۴۴۴ ۲,۲۶۹,۰۰۶ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶,۷۲۵,۱۶۱,۶۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲,۲۴۱,۴۰۴ ۲,۲۳۰,۱۳۴ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۵,۷۵۳,۳۵۰,۵۸۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲,۲۱۰,۸۸۲ ۲,۱۹۹,۷۱۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۴,۹۹۲,۷۴۹,۴۰۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲,۲۱۰,۸۰۹ ۲,۱۹۹,۶۳۷ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۴,۹۹۰,۹۲۹,۹۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۲,۲۱۰,۷۳۶ ۲,۱۹۹,۵۶۵ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۴,۹۸۹,۱۱۷,۴۰۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۲,۲۰۳,۳۸۶ ۲,۱۹۲,۲۸۴ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۴,۸۰۷,۰۹۷,۳۹۸