صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۲۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۶,۷۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲,۰۶۱,۸۸۴,۵۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۸۳,۰۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۶۹,۸۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۶۹,۸۰۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۲,۴۸۳,۰۹۹ ۲,۴۶۹,۸۰۹ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۰۶۱,۸۸۴,۵۱۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲,۴۴۶,۳۸۹ ۲,۴۳۳,۶۸۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۰,۸۶۱,۴۹۷,۹۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲,۴۶۱,۵۷۹ ۲,۴۴۸,۸۳۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۱,۳۶۵,۰۲۸,۰۴۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲,۴۹۶,۵۰۲ ۲,۴۸۳,۶۲۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۵۲۰,۸۴۲,۹۷۳
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲,۵۰۵,۰۱۵ ۲,۴۹۱,۸۵۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۷۹۴,۳۰۲,۷۹۳
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲,۵۰۴,۸۷۴ ۲,۴۹۱,۷۱۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۷۸۹,۶۰۶,۲۷۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲,۵۰۴,۷۳۳ ۲,۴۹۱,۵۷۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۷۸۴,۹۲۰,۴۵۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲,۵۰۴,۵۹۲ ۲,۴۹۱,۴۳۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۷۸۰,۲۴۵,۳۱۵
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۲,۵۲۱,۲۰۶ ۲,۵۰۸,۰۹۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۳۳۳,۷۹۶,۳۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۲,۵۳۴,۹۷۹ ۲,۵۲۲,۲۸۸ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۸۰۵,۵۲۶,۸۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۲,۵۰۰,۱۹۹ ۲,۴۸۷,۲۱۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۶۴۰,۰۷۲,۴۹۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۲,۴۹۳,۰۴۵ ۲,۴۸۰,۹۴۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۴۳۱,۸۰۸,۳۸۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۲,۴۹۲,۸۹۹ ۲,۴۸۰,۷۹۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۴۲۶,۹۴۸,۸۴۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۲,۴۹۲,۷۵۳ ۲,۴۸۰,۶۵۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۴۲۲,۰۹۹,۹۷۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۲,۴۴۷,۰۱۰ ۲,۴۳۶,۰۱۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۰,۹۳۹,۱۰۱,۹۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۲,۴۴۶,۸۵۷ ۲,۴۳۵,۸۶۴ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۰,۹۳۴,۰۱۸,۲۱۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۲,۴۰۶,۲۴۷ ۲,۳۹۴,۴۸۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۷۹,۵۵۹,۰۳۸,۴۶۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۲,۴۰۶,۱۹۵ ۲,۳۹۴,۴۳۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۷۹,۵۵۷,۳۲۱,۶۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۲,۴۱۸,۸۳۸ ۲,۴۰۶,۳۴۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۷۹,۹۵۳,۱۶۴,۲۸۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۲,۴۱۸,۷۹۲ ۲,۴۰۶,۲۹۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۷۹,۹۵۱,۶۲۷,۴۲۵