صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۳,۰۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۶,۹۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷۰,۳۲۹,۶۰۰,۳۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۳۴,۱۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۲۲,۵۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۲۲,۵۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۲,۶۳۴,۱۹۹ ۲,۶۲۲,۵۲۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۰,۳۲۹,۶۰۰,۳۹۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۲,۶۲۱,۰۱۵ ۲,۶۰۸,۹۶۹ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۶۸,۹۳۲,۴۸۱,۵۰۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۲,۶۷۶,۲۰۹ ۲,۶۶۴,۳۲۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۴,۶۳۸,۲۹۰,۸۳۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۲,۷۴۲,۳۴۰ ۲,۷۳۰,۵۵۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۸۱,۴۶۵,۳۰۵,۶۱۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۲,۷۱۹,۵۲۶ ۲,۷۰۸,۰۶۶ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۹,۱۴۷,۴۳۱,۳۹۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۲,۷۱۸,۴۸۴ ۲,۷۰۷,۰۲۴ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۹,۰۴۰,۰۲۵,۰۰۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲,۷۱۷,۴۴۲ ۲,۷۰۵,۹۸۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۸,۹۳۲,۶۲۵,۷۵۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲,۶۹۳,۸۴۹ ۲,۶۸۲,۰۶۹ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۶,۴۶۷,۶۶۷,۱۹۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲,۷۲۶,۸۷۳ ۲,۷۱۴,۱۱۸ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۹,۷۷۱,۲۳۴,۲۱۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲,۷۹۴,۵۱۸ ۲,۷۸۲,۳۲۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۸۶,۸۰۱,۷۱۳,۹۵۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲,۸۴۵,۱۳۹ ۲,۸۳۳,۹۰۷ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۹۲,۱۱۹,۱۸۳,۰۳۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲,۸۲۵,۱۸۷ ۲,۸۱۴,۹۹۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۹۰,۱۶۹,۳۶۵,۵۱۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲,۸۲۴,۱۲۴ ۲,۸۱۳,۹۲۹ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۹۰,۰۵۹,۸۱۱,۳۲۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲,۸۲۳,۰۶۲ ۲,۸۱۲,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۸۹,۹۵۰,۲۶۳,۱۴۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲,۷۹۰,۴۰۳ ۲,۷۸۱,۷۵۶ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۸۶,۷۴۳,۳۹۰,۷۹۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲,۷۴۰,۹۸۴ ۲,۷۳۱,۶۳۱ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۸۱,۵۷۶,۵۴۱,۰۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲,۶۹۷,۲۸۹ ۲,۶۸۸,۰۲۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۷,۰۸۱,۰۶۰,۶۱۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲,۶۹۵,۰۷۰ ۲,۶۸۵,۱۷۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۶,۷۸۷,۳۴۹,۱۱۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲,۶۳۸,۴۷۰ ۲,۶۲۸,۸۲۹ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۰,۹۷۹,۶۴۷,۳۲۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲,۶۳۷,۴۵۱ ۲,۶۲۷,۸۱۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۰,۸۷۴,۶۶۵,۸۸۱