صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۳,۰۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۶,۹۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸۶,۸۰۱,۷۱۳,۹۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۹۴,۵۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۸۲,۳۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۸۲,۳۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲,۷۹۴,۵۱۸ ۲,۷۸۲,۳۲۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۸۶,۸۰۱,۷۱۳,۹۵۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲,۸۴۵,۱۳۹ ۲,۸۳۳,۹۰۷ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۹۲,۱۱۹,۱۸۳,۰۳۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲,۸۲۵,۱۸۷ ۲,۸۱۴,۹۹۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۹۰,۱۶۹,۳۶۵,۵۱۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲,۸۲۴,۱۲۴ ۲,۸۱۳,۹۲۹ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۹۰,۰۵۹,۸۱۱,۳۲۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲,۸۲۳,۰۶۲ ۲,۸۱۲,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۸۹,۹۵۰,۲۶۳,۱۴۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲,۷۹۰,۴۰۳ ۲,۷۸۱,۷۵۶ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۸۶,۷۴۳,۳۹۰,۷۹۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲,۷۴۰,۹۸۴ ۲,۷۳۱,۶۳۱ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۸۱,۵۷۶,۵۴۱,۰۶۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲,۶۹۷,۲۸۹ ۲,۶۸۸,۰۲۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۷,۰۸۱,۰۶۰,۶۱۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲,۶۹۵,۰۷۰ ۲,۶۸۵,۱۷۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۶,۷۸۷,۳۴۹,۱۱۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲,۶۳۸,۴۷۰ ۲,۶۲۸,۸۲۹ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۰,۹۷۹,۶۴۷,۳۲۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲,۶۳۷,۴۵۱ ۲,۶۲۷,۸۱۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۰,۸۷۴,۶۶۵,۸۸۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲,۶۳۶,۴۳۳ ۲,۶۲۶,۷۹۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۰,۷۶۹,۶۸۸,۹۱۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲,۶۵۵,۵۶۱ ۲,۶۴۵,۸۵۴ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۲,۷۳۴,۶۷۴,۲۵۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲,۶۷۱,۷۳۱ ۲,۶۶۳,۲۵۳ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۴,۵۲۸,۱۰۳,۳۶۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲,۷۰۹,۹۱۶ ۲,۷۰۱,۵۱۴ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۸,۴۷۲,۰۳۳,۴۲۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲,۶۷۱,۷۶۸ ۲,۶۶۲,۸۲۱ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۴,۴۸۳,۵۶۷,۶۰۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲,۶۰۶,۰۴۰ ۲,۵۹۶,۶۸۴ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۶۷,۶۶۶,۲۱۵,۷۵۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲,۶۰۴,۹۹۸ ۲,۵۹۵,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۶۷,۵۵۸,۸۰۸,۱۹۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۲,۶۰۳,۹۵۶ ۲,۵۹۴,۶۰۱ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۶۷,۴۵۱,۴۲۰,۵۰۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۲,۶۴۲,۶۴۴ ۲,۶۳۳,۸۴۹ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۰۸۰ ۲۷۱,۴۹۷,۱۶۸,۲۱۴