صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۶,۹۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۰۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۷,۲۳۱,۰۲۳,۴۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۶۶,۳۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۵۸,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۵۸,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۲,۹۶۶,۳۸۰ ۲,۹۵۸,۸۵۵ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۷,۲۳۱,۰۲۳,۴۶۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۲,۹۶۶,۴۸۷ ۲,۹۵۸,۹۶۲ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۷,۲۴۰,۳۱۵,۷۸۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۲,۹۶۶,۵۹۴ ۲,۹۵۹,۰۶۹ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۷,۲۴۹,۶۱۳,۹۸۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲,۹۵۰,۷۲۵ ۲,۹۴۳,۱۹۱ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۵,۸۶۹,۲۶۵,۳۳۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲,۹۴۸,۸۲۸ ۲,۹۴۰,۴۵۴ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۵,۶۳۱,۳۴۱,۱۵۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲,۹۵۱,۸۵۶ ۲,۹۴۴,۸۶۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۶,۰۱۴,۹۰۸,۵۹۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲,۹۴۴,۹۳۶ ۲,۹۳۷,۶۳۸ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۵,۳۸۶,۵۳۸,۸۵۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲,۹۴۵,۰۴۰ ۲,۹۳۷,۷۴۳ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۵,۳۹۵,۶۴۰,۰۷۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲,۹۴۵,۱۴۵ ۲,۹۳۷,۸۴۸ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۵,۴۰۴,۷۴۶,۳۲۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲,۹۴۵,۲۵۰ ۲,۹۳۷,۹۵۳ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۵,۴۱۳,۸۵۷,۶۲۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲,۹۲۴,۶۴۰ ۲,۹۱۶,۷۱۹ ۰ ۶,۰۴۹ ۸۶,۹۳۶ ۰ ۰ ۸۶,۹۳۶ ۲۵۳,۵۶۷,۸۵۱,۳۰۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۳,۰۰۱,۰۵۴ ۲,۹۹۲,۴۹۲ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۲۴۲,۰۵۳,۶۶۱,۷۰۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲,۹۹۰,۱۸۳ ۲,۹۸۲,۳۶۷ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۲۴۱,۲۳۴,۷۱۷,۰۰۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲,۸۹۱,۷۱۸ ۲,۸۸۳,۲۲۲ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۲۳۳,۲۱۵,۲۰۱,۷۱۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲,۸۳۰,۵۰۸ ۲,۸۲۰,۸۰۰ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۲۲۸,۱۶۶,۰۱۶,۰۰۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲,۸۳۰,۶۱۶ ۲,۸۲۰,۹۰۸ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۲۲۸,۱۷۴,۷۵۶,۷۰۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲,۸۳۰,۷۲۴ ۲,۸۲۱,۰۱۶ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۸۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۸۰,۸۸۷ ۲۲۸,۱۸۳,۵۰۲,۴۳۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۳,۰۱۶,۶۳۳ ۳,۰۰۳,۸۱۱ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۱۲,۹۳۱,۱۲۸,۶۴۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۳,۰۴۴,۰۱۲ ۳,۰۳۱,۰۶۸ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۱۴,۸۶۳,۲۸۲,۰۱۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۳,۱۳۹,۲۰۲ ۳,۱۲۶,۰۷۱ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۰ ۰ ۷۰,۸۸۷ ۲۲۱,۵۹۷,۸۲۰,۷۵۶