صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۵,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵,۵۹۶,۲۸۲,۸۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۳۵,۳۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۲۳,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۲۳,۸۵۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲,۲۳۵,۳۲۴ ۲,۲۲۳,۸۵۱ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۵,۵۹۶,۲۸۲,۸۶۱
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲,۳۰۴,۰۷۰ ۲,۲۹۱,۷۷۵ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۷,۲۹۴,۳۶۷,۱۷۵
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲,۲۹۰,۷۳۰ ۲,۲۷۸,۵۱۲ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶,۹۶۲,۷۹۹,۶۵۸
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲,۲۸۱,۷۳۷ ۲,۲۶۹,۵۳۹ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶,۷۳۸,۴۸۰,۲۰۶
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۲,۲۸۳,۷۸۰ ۲,۲۷۱,۵۶۸ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶,۷۸۹,۲۰۹,۶۸۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۲,۲۸۳,۷۴۱ ۲,۲۷۱,۵۲۹ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶,۷۸۸,۲۳۱,۸۲۹
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۲,۲۸۳,۷۰۲ ۲,۲۷۱,۴۹۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶,۷۸۷,۲۶۰,۲۱۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۲,۲۷۴,۲۰۲ ۲,۲۶۲,۰۰۴ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶,۵۵۰,۱۰۲,۲۱۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۲,۲۹۷,۲۲۲ ۲,۲۸۴,۸۹۲ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۷,۱۲۲,۳۰۰,۳۸۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۲,۲۸۳,۸۸۰ ۲,۲۷۱,۶۴۴ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶,۷۹۱,۱۰۱,۹۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۲,۲۸۲,۱۳۷ ۲,۲۶۹,۹۳۵ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۶,۷۴۸,۳۸۶,۷۳۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۲,۲۴۴,۰۵۰ ۲,۲۳۱,۷۶۷ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۵,۷۹۴,۱۷۰,۷۲۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۲,۲۴۴,۰۱۳ ۲,۲۳۱,۷۳۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۵,۷۹۳,۲۴۵,۷۶۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۲,۲۴۳,۹۷۶ ۲,۲۳۱,۶۹۳ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۵,۷۹۲,۳۲۷,۰۴۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۲,۲۱۰,۹۴۷ ۲,۱۹۸,۵۹۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۴,۹۶۴,۷۵۷,۲۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۲,۲۰۶,۰۶۸ ۲,۱۹۳,۷۰۹ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۴,۸۴۲,۷۲۴,۰۸۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۲,۲۱۸,۹۰۴ ۲,۲۰۶,۳۹۵ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۵,۱۵۹,۸۶۷,۳۲۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۲,۲۲۰,۲۱۹ ۲,۲۰۷,۷۸۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۵,۱۹۴,۵۰۰,۸۳۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۲,۲۲۰,۱۸۴ ۲,۲۰۷,۷۴۶ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۵,۱۹۳,۶۳۷,۹۰۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۲,۲۲۰,۱۵۰ ۲,۲۰۷,۷۱۱ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ ۵۵,۱۹۲,۷۸۱,۲۰۷