صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۲۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۶,۷۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۵,۵۱۱,۹۴۲,۷۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۸۸,۹۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۸۷۴,۶۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۸۷۴,۶۱۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۲,۸۸۸,۹۱۳ ۲,۸۷۴,۶۱۵ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۵,۵۱۱,۹۴۲,۷۸۶
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲,۸۸۸,۷۷۵ ۲,۸۷۴,۴۷۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۵,۵۰۷,۳۷۵,۵۰۹
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲,۸۸۷,۵۳۲ ۲,۸۷۳,۲۳۴ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۵,۴۶۶,۰۷۲,۵۲۴
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۲,۸۳۸,۳۳۹ ۲,۸۲۴,۰۶۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۳,۸۳۲,۳۲۶,۵۴۲
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۲,۸۰۸,۴۱۸ ۲,۷۹۲,۵۹۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۲,۷۸۶,۸۱۷,۵۰۴
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲,۸۲۱,۶۹۸ ۲,۸۰۶,۱۹۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۳,۲۳۸,۷۰۶,۲۲۱
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲,۷۹۷,۲۹۰ ۲,۷۸۳,۵۴۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۲,۴۸۵,۹۰۷,۴۵۰
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲,۷۴۰,۳۸۹ ۲,۷۲۷,۹۵۵ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۰,۶۳۹,۰۲۶,۱۶۷
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲,۷۴۰,۲۲۳ ۲,۷۲۷,۷۸۹ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۰,۶۳۳,۵۱۷,۰۵۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲,۷۴۰,۰۵۸ ۲,۷۲۷,۶۲۴ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۰,۶۲۸,۰۱۹,۲۱۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۲,۷۱۳,۱۶۲ ۲,۷۰۲,۲۵۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۹,۷۸۵,۱۷۵,۹۸۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲,۶۷۵,۹۵۵ ۲,۶۶۳,۹۶۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۸,۵۱۲,۹۲۳,۷۷۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲,۶۰۸,۵۳۹ ۲,۵۹۵,۵۷۹ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۶,۲۴۰,۶۹۴,۲۲۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲,۵۷۰,۵۰۵ ۲,۵۵۶,۸۴۸ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۴,۹۵۳,۸۲۲,۳۰۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲,۵۴۰,۳۷۰ ۲,۵۲۶,۶۱۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۹۴۹,۲۴۳,۸۰۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲,۵۴۰,۲۱۵ ۲,۵۲۶,۴۵۸ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۹۴۴,۰۹۶,۳۱۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۲,۵۴۰,۰۶۱ ۲,۵۲۶,۳۰۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۹۳۸,۹۶۰,۰۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲,۴۹۲,۹۹۶ ۲,۴۷۹,۲۲۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۲,۳۷۴,۸۰۹,۱۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۲,۴۰۹,۶۹۶ ۲,۳۹۶,۱۴۷ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۷۹,۶۱۴,۳۶۷,۲۸۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲,۴۵۰,۶۷۴ ۲,۴۳۶,۳۹۲ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۰,۹۵۱,۵۶۹,۶۱۹