صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ متن کامل امیدنامه پس از افزودن نماد ارزش به نمادهای قابل بازارگردانی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ متن کامل امیدنامه پس از تغییر نام صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ متن کامل امیدنامه مطابق آخرین تغییرات تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر بندهای ۲-۲-۱ ، ۷-۱ و ۱۲ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییر امیدنامه با قابلیت بازارگردانی جداگانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تغییر بند ۲-۲-۱ و ۷-۱ امیدنامه و افزایش هزینه برگزاری مجامع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تغییر محل اقامتگاه قانونی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ اصلاح تعهدات بازارگردانی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ حذف سقف هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تغییر کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه