صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییر امیدنامه با قابلیت بازارگردانی جداگانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تغییر بند ۲-۲-۱ و ۷-۱ امیدنامه و افزایش هزینه برگزاری مجامع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ افزایش حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تغییر متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تغییر محل اقامتگاه قانونی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ اصلاح تعهدات بازارگردانی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ حذف سقف هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تغییر کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه