صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ تغییر سال مالی صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تغییر ماده ۱۳ اساسنامه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساسنامه