صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۷۴) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۵۵) (۱.۹۴) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۱۹) ۱.۲۸ (۵۰.۹۵) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۲۲ ۲.۸۸ ۲۹۷,۴۰۹.۳۸ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۶ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۰.۴۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۱.۵۳) (۰.۴۵) (۹۹.۶۴) (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۱۴) (۲.۰۱) (۹۸.۴۶) (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۹۱) ۰.۲۲ (۹۶.۴۵) ۱۲۲.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۴۶) (۲.۱۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۱.۰۵) ۰.۳۶ (۹۷.۹۱) ۲۷۷.۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ ۰.۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰.۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۱.۳۶) ۰.۰۱ (۹۹.۳۱) ۲.۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۵۷ ۰.۴۳ ۷۰۵.۴۷ ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۰۱ ۲.۰۳ ۱۴۲,۷۶۱.۳۴ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۱.۳۷) (۰.۵۵) (۹۹.۳۴) (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۸۷ ۱.۷۹ ۸۵,۸۶۶.۵۵ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ ۰.۳۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ ۰.۳۷ ۰