دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت 15 روز یکشنبه 1396/11/29
منبع -
مقدمه سرمایه گذاران محترم مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت 15 روز یکشنبه 1396/11/29 در محل دفتر مدیر صندوق به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 16، واحد 108 برگزار می گردد.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق