دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت 15 روز یکشنبه 1396/11/29
منبع -
مقدمه سرمایه گذاران محترم مجمع صندوق بازارگردان اختصاصی آینده نگر توسعه سینا راس ساعت 15 روز یکشنبه 1396/11/29 در محل دفتر مدیر صندوق به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 16، واحد 108 برگزار می گردد.
متن خبر

 

پیوست
مشاهده پیوست